røntgen billeder

Røntgen billeder for:

HD

AD

OCD

Hemivertebrae

Spondylose

Luftrør målt 14mm